viết về tết bằng tiếng anh

Tết là một trong cơ hội quan trọng nhập năm tuy nhiên người Việt ai cũng đón ngóng. Chính vậy nên, đấy là một chủ thể thân thiết nằm trong, thân thiện, khiến cho học viên hào hứng mỗi một khi ghi chép về. Bài ghi chép sau đây cung ứng kể từ vựng, cấu hình câu và dàn ý cụ thể nhằm học viên rất có thể ghi chép đoạn văn về chủ thể này vì thế giờ Anh. Đồng thời tổ hợp 5 bài xích kiểu mẫu giành cho học viên lớp 6 với đề bài: “Write a paragraph (80 - 100 words) about Tet holiday in Vietnam” (Viết đoạn văn (80-100 từ) về ngày Tết ở Việt Nam).

Key takeaways

Bạn đang xem: viết về tết bằng tiếng anh

 • 10 kể từ vựng giờ Anh về Tết Nguyên Đán: Lunar New Year, tradition, family reunion, Tet holiday, red envelope, firecrackers, sticky rice cake, zodiac animal, lion dance, calligraphy.

 • 7 cấu hình mô tả về Tết vì thế giờ Anh:

  • a time for somebody đồ sộ bởi something

  • spend time doing something

  • take time đồ sộ bởi something

  • wish somebody somethingpray for something

  • look forward đồ sộ (doing) something

  • participate in (doing) something

 • Dàn ý đoạn văn giờ Anh mô tả Tết:

  • Mở đoạn: Giới thiệu ngắn ngủn gọn gàng về Tết ở Việt Nam

  • Thân đoạn: Cung cấp cho một số trong những vấn đề cụ thể về thời hạn, xuất xứ, những hoạt động và sinh hoạt, đặc thù, và bầu không khí ngày Tết

  • Kết đoạn: Bày tỏ xúc cảm, niềm yêu thương mến, sự chờ mong của phiên bản thân thiết so với Tết.

 • 5 đoạn văn về ngày Tết vì thế giờ Anh ngắn ngủn gọn gàng kèm cặp dịch nghĩa.

Từ vựng giờ Anh về Tết Nguyên Đán

1. Lunar New Year /ˈlunər njuː jɪr/ (noun) - Tết Nguyên Đán.

Ví dụ: Lunar New Year is the most important holiday in Vietnam. (Tết Nguyên đán là ngày nghỉ dịp lễ cần thiết nhất ở VN.)

2. Tradition /trəˈdɪʃən/ (noun) - truyền thống lâu đời.

Ví dụ: Decorating the house with red and gold is a long-standing tradition for Tet. (Trang trí ngôi nhà vì thế red color và vàng là truyền thống lâu đời cơ hội Tết đem kể từ nhiều năm.)

3. Family reunion /ˈfæm.əl.i rɪˈjuː.njən/ (noun) - sum họp mái ấm gia đình.

Ví dụ: Tet is a time for family reunion and đồ sộ honor ancestors. (Tết là thời hạn nhằm đoàn viên mái ấm gia đình và tưởng niệm tổ tiên.)

4. Tet holiday /tɛt ˈhɑləˌdeɪ/ (noun) - kỳ ngủ Tết.

Ví dụ: During Tet holiday, people visit temples and pagodas đồ sộ pray for a prosperous new year. (Trong cơ hội Tết, quý khách cút miếu, miếu nhằm cầu khao khát 1 năm mới nhất thịnh vượng phát đạt.)

5. Red envelope /rɛd ˈɛn.vəˌloʊp/ (noun) - mừng tuổi.

Ví dụ: Children look forward đồ sộ receiving red envelopes from their relatives during Tet. (Trẻ em khao khát sẽ có được phong bao mừng tuổi đỏ lòm kể từ người thân trong gia đình trong đợt Tết.)

6. Firecrackers /ˈfaɪərkræk.ərz/ (noun) - pháo bông (nổ).

Ví dụ: People light firecrackers at midnight on New Year's Eve đồ sộ ward off evil spirits. (Người tớ nhen nhóm pháo nhập khi nửa tối đêm phó quá nhằm xua xua ác quỷ.)

7. Sticky rice cake /ˈstɪk.i ˈraɪs keɪk/ (noun) - bánh chưng.

Ví dụ: Making sticky rice cakes together is a cherished tradition of Tet. (Cùng nhau thực hiện bánh nếp là một trong đường nét truyền thống lâu đời xứng đáng trân trọng của ngày Tết.)

8. Zodiac animal /ˈzoʊdi.æk ˈæn.ə.məl/ (noun) - con cái giáp.

Ví dụ: 2022 is the Year of the Tiger according đồ sộ the zodiac animals. (Năm 2022 là năm Dần theo gót những con cái giáp.)

9. Lion dance /ˈlaɪən dæns/ (noun) - múa lân.

Ví dụ:The lion dance is a highlight of Tet celebrations in many Vietnamese communities. (The lion dance is a highlight of Tet celebrations in many Vietnamese communities.)

10. Calligraphy /kəˈlɪɡrəfi/ (noun) - thư pháp.

Ví dụ: Calligraphy is often displayed in homes during Tet as a sườn of decoration.(Calligraphy is often displayed in homes during Tet as a sườn of decoration.)

Xem thêm: Trọn cỗ kể từ vựng về Tết.

Các cấu hình câu mô tả về Tết vì thế giờ Anh

a time for somebody đồ sộ bởi something.

Dịch nghĩa: một dịp/ khoảng tầm thời hạn nhằm ai làm cái gi.

Ví dụ: It is a time for family, friends, and loved ones đồ sộ come together and celebrate. (Đây là thời hạn nhằm mái ấm gia đình, bè bạn và những người dân thân thiết yêu thương kết chặt cùng nhau và ăn mừng.)

 • spend time doing something.

 • take time đồ sộ bởi something.

Dịch nghĩa: dành riêng thời giam cầm làm cái gi.

Xem thêm: 100 món an ngon de làm

Ví dụ: People spend weeks preparing for Tet, cleaning and decorating their homes. (Mọi người dành riêng sản phẩm tuần nhằm sẵn sàng đón Tết, dọn dẹp và sắp xếp và tô điểm ngôi nhà cửa ngõ.)

Dịch nghĩa: chúc ai điều gì.

Ví dụ: I wish you good health and happiness. (Tôi chúc các bạn sức mạnh và niềm hạnh phúc.)

Dịch nghĩa: cầu khao khát điều gì.

Ví dụ: My mom visits the pagoda đồ sộ pray for good fortunes. (Mẹ tôi cút miếu cầu như mong muốn.)

look forward đồ sộ (doing) something.

Dịch nghĩa: chờ mong điều gì.

Ví dụ: I look forward đồ sộ celebrating New Year holiday. (Tôi khao khát được ăn mừng kỳ ngủ năm mới tết đến.)

participate in (doing) something.

Dịch nghĩa: nhập cuộc làm cái gi.

Ví dụ: Both young and old participate in age-old traditions đồ sộ prepare for the Tet holiday. (Già trẻ con rộng lớn nhỏ xíu đều nhập cuộc nhập những truyền thống lâu đời nhiều năm nhằm sẵn sàng đón Tết.)

Cấu trúc câu mô tả Tết vì thế giờ Anh

Dàn ý đoạn văn giờ Anh mô tả Tết

Đề bài: “Write a paragraph (80 - 100 words) about Tet holiday in Vietnam”.

(Viết một quãng văn kể từ 80-100 kể từ về Tết ở VN.)

Dàn ý:

Mở đoạn

Giới thiệu ngắn ngủn gọn gàng về Tết ở VN.

Thân đoạn

Cung cấp cho một số trong những vấn đề cụ thể về:

 • Thời gian tham ra mắt ngày Tết ở Việt Nam

 • Nguồn gốc của ngày Tết

 • Các hoạt động và sinh hoạt ra mắt trước ( sự chuẩn chỉnh bị), nhập và sau Tết

 • Đặc trưng của ngày Tết ở Việt Nam

 • Không khí ngày Tết

Kết đoạn

Bày tỏ xúc cảm, niềm yêu thương mến, sự chờ mong của phiên bản thân thiết so với Tết.

Viết đoạn văn về ngày Tết vì thế giờ Anh ngắn ngủn gọn

Đoạn văn kiểu mẫu 1

Tet holiday, also known as Lunar New Year, is a special time of the year in Vietnam. It is a time for family, friends, and loved ones đồ sộ come together and celebrate. People spend weeks preparing for Tet, cleaning and decorating their homes, cooking traditional dishes, and buying gifts for their loved ones. On the eve of Tet, families gather for a festive meal where they eat traditional foods such as banh công cộng (sticky rice cake) and xuyên gac (glutinous rice with red sticky rice). As midnight approaches, people light firecrackers and watch fireworks đồ sộ welcome the New Year. The first day of the New Year is a time for visiting relatives and friends, giving and receiving lucky money, and wishing each other a happy and prosperous year ahead. It is also common for people đồ sộ visit pagodas and temples đồ sộ pray for good luck and blessings in the coming year. Throughout the holiday, the air is filled with excitement and joy as people dress in their finest clothes, exchange gifts, and enjoy festive activities such as lion dances and games. Tet is truly a special time in Vietnam, a time when people come together đồ sộ celebrate, cherish their traditions, and look forward đồ sộ a new beginning.

Dịch nghĩa: Tết hoặc thường hay gọi là Tết Nguyên đán là một trong thời gian quan trọng nhập năm ở VN. Đây là thời hạn nhằm mái ấm gia đình, bè bạn và những người dân thân thiết yêu thương kết chặt cùng nhau và ăn mừng. Mọi người dành riêng sản phẩm tuần nhằm sẵn sàng đón Tết, dọn dẹp và sắp xếp và tô điểm ngôi nhà cửa ngõ, nấu nướng những đồ ăn truyền thống lâu đời và mua sắm đá quý cho tất cả những người thân thiết. Vào tối trước Tết, những mái ấm gia đình kết chặt nhập một bữa tiệc liên hoan, điểm bọn họ ăn những đồ ăn truyền thống lâu đời như bánh chưng và xôi gấc. Khi nửa tối cho tới, quý khách nhen nhóm pháo và coi pháo bông nhằm đón nhận năm mới tết đến. Ngày thứ nhất của năm mới tết đến là thời hạn nhằm thăm hỏi động viên người thân trong gia đình, bè bạn, mừng tuổi và chúc nhau 1 năm mới nhất thịnh vượng phát đạt. Mọi người cũng thông thường cút miếu nhằm cầu như mong muốn và phước lành lặn nhập năm cho tới. Trong xuyên suốt kỳ ngủ, bầu không khí tràn ngập sự phấn khích và hạnh phúc khi quý khách đem những cỗ ăn mặc quần áo đẹp tuyệt vời nhất, trao thay đổi đá quý tặng và nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt liên hoan như múa lân và những trò đùa. Tết thực sự là một trong thời gian quan trọng ở VN, thời gian quý khách bên nhau ăn mừng, trân trọng truyền thống lâu đời của tôi và mong đợi một khởi điểm mới nhất.

Đoạn văn kiểu mẫu 2

The largest traditional sự kiện in Vietnam is called Tet, or Lunar New Year's sự kiện. Tet often occurs in early February or towards the kết thúc of January. The Vietnamese prepare a lot of food for the three main days of Tet. They spend a lot of time tidying their trang chủ and adding floral decorations, such peach blossoms or kumquat trees. Before Tet, an enormous amount of food would be purchased đồ sộ prepare traditional dishes. On Tet holidays, you must eat candy, Xoi and Mut, Gio thân phụ, Banh Chung, and Banh Tet. People visit their relatives' houses on Tet and exchange wishes on the first day without being requested. Giving fortunate money, which is placed inside a red envelope as a sign of good fortune and a hope for a new age.

Dịch nghĩa: Sự khiếu nại truyền thống lâu đời lớn số 1 ở VN được gọi là Tết, hoặc sự khiếu nại Tết Nguyên Đán. Tết thông thường ra mắt nhập thời điểm đầu tháng 2 hoặc ngay gần thời điểm cuối tháng 1. Người Việt sẵn sàng thật nhiều đồ ăn nhập tía ngày Tết. Họ dọn dẹp và sắp xếp ngôi nhà cửa ngõ và tô điểm tăng hoa, ví dụ như hoa móc hoặc cây quất. Trước Tết, một lượng rộng lớn đồ ăn thức uống sẽ tiến hành mua về để chế biến đổi những đồ ăn truyền thống lâu đời. Ngày Tết chắc chắn nên ăn kẹo, xôi, mứt, giò chả, bánh chưng, bánh tét. Mọi người cho tới thăm hỏi ngôi nhà bọn họ sản phẩm nhập cơ hội Tết và chúc nhau những lời nói chúc vào trong ngày mồng một. Tặng chi phí mừng tuổi được đựng nhập phong phân bì red color như 1 tín hiệu của sự việc như mong muốn và kỳ vọng về một điều gì bại đảm bảo chất lượng đẹp mắt mang lại tuổi hạc mới nhất.

Đoạn văn kiểu mẫu 3

Tet is a major Vietnamese holiday. Typically, the Tet season spans from the start of January until the kết thúc of February. Tet signifies the kết thúc of the old year and the start of the new one. One of the occasions when Vietnamese families get together is during the Tet holiday. A branch of the kumquat tree or the mai flower is unavoidable and gives the structure a fresh vibe. People celebrate the Tet festival with a variety of customs. Both young and old participate in age-old traditions including rice cooking, lion dancing, and tug of war. Many people visit their relatives in order đồ sộ send them joyful wishes for the next year. Babies typically receive lucky money from adults.

Dịch nghĩa: Tết là một trong ngày nghỉ dịp lễ rộng lớn của những người Việt. Thông thông thường, mùa Tết kéo dãn từ trên đầu mon Giêng cho tới không còn mon Hai. Tết báo hiệu sự kết thúc đẩy của năm cũ và chính thức 1 năm mới nhất. Một trong mỗi cơ hội mái ấm gia đình Việt kết chặt cùng nhau là cơ hội Tết Nguyên đán. Một nhánh cây quất hoặc hoa mai là ko thể không tồn tại và mang đến một cảm xúc tươi tỉnh mới nhất. Người dân đón Tết với khá nhiều phong tục đa dạng chủng loại. Cả già nua và trẻ con đều nhập cuộc nhập những truyền thống lâu đời nhiều năm bao hàm nấu nướng cơm trắng, múa lân và kéo teo. đa phần người cho tới thăm hỏi người thân trong gia đình nhằm gửi cho tới bọn họ những lời nói chúc hạnh phúc mang lại năm mới tết đến. Trẻ em thông thường sẽ có được mừng tuổi kể từ người rộng lớn.

Đoạn văn kiểu mẫu 4

The first day of the Lunar New Year is dedicated đồ sộ the Tet celebration. The Vietnamese spend time cleaning and repainting their walls a few weeks before the New Year. They purchase new clothing as well. People prepare banh công cộng, the traditional cakes, and other treats a day or two before the celebration. On the New Year Eve, full family for reunion supper. During dinner, every thành viên of the family ought đồ sộ be there. The younger family members honor the elders on the morning of the new year. They receive lucky money in exchange, which is wrapped in tiny red envelopes. After that, individuals visit their friends, family, and neighbors.

Dịch nghĩa: Ngày thứ nhất của Tết Nguyên đán được thích hợp mang lại việc đón Tết. Người Việt vệ sinh và nện lại tường ngôi nhà vài ba tuần trước đó Tết. Họ cũng mua sắm ăn mặc quần áo mới nhất. Mọi người sẵn sàng bánh chưng, những loại bánh truyền thống lâu đời và những đồ ăn không giống một hoặc nhì ngày trước thời điểm ngày lễ. Đêm phó quá, mái ấm gia đình kết chặt mặt mũi bữa cơm trắng đoàn viên. Trong bữa tối, từng member nhập mái ấm gia đình nên xuất hiện. Các member trẻ con nhập mái ấm gia đình kính trọng những người dân rộng lớn tuổi hạc nhập buổi sớm đầu năm mới mới nhất. Đổi lại bọn họ sẽ có được chi phí mừng tuổi trong mỗi phong phân bì nhỏ red color. Sau bại, quý khách cho tới thăm hỏi bè bạn, mái ấm gia đình và láng giềng của mình.

Đoạn văn kiểu mẫu 5

One of the most significant festivals in Vietnam is the Lunar New Year Festival, which typically takes place in late January or early February. Although the holiday officially falls on the first, second, and third days of the lunar calendar, Vietnamese people usually take a month or more đồ sộ enjoy this unique occasion. The first day of the Lunar New Year officially marks the start of Tet Holiday, although preparations begin far earlier. There is a day celebrating the Kitchen Gods (Tao Cong) that falls one week before the holiday on the 23rd day of the final lunar month. It is thought that these Gods travel đồ sộ heaven on this day every year đồ sộ inform the Jade Emperor of all household activities on Earth. On New Year's Eve, they make their way back đồ sộ earth đồ sộ fulfil their duties of caring for their descendants.

Dịch nghĩa: Một trong mỗi liên hoan cần thiết nhất ở VN là Tết Nguyên đán, thông thường ra mắt nhập thời điểm cuối tháng Giêng hoặc thời điểm đầu tháng Hai. Mặc mặc dù ngày nghỉ dịp lễ đầu tiên rớt vào những ngày mùng 1, 2, 3 âm lịch tuy nhiên người Việt thông thường dành riêng một mon hoặc hơn thế nhằm tận thưởng cơ hội lễ rất dị này. Ngày thứ nhất của Tết Nguyên đán đầu tiên khắc ghi sự khởi điểm của kỳ ngủ Tết mặc dù việc sẵn sàng đang được chính thức sớm rộng lớn thật nhiều. Có một ngày tôn vinh Táo quân ra mắt một tuần trước đó ngày nghỉ dịp lễ vào trong ngày 23 mon cuối âm lịch. Người tớ nhận định rằng những vị thần này tiếp tục lên thiên đường vào trong ngày này thường niên nhằm thông tin mang lại Ngọc Hoàng về từng hoạt động và sinh hoạt mái ấm gia đình bên trên Trái khu đất. Vào tối phó quá, bọn họ lên lối quay về Trái khu đất nhằm kế tiếp hoàn thiện trách móc nhiệm quan tâm mang lại con cái con cháu.

Tổng kết

Qua nội dung bài viết, người phát âm học tập về kể từ vựng và cấu hình câu về kiểu cách ghi chép đoạn văn về ngày Tết vì thế giờ Anh. Ngoài ra, học viên nhờ vào dàn ý nhằm ghi chép đoạn văn hoàn hảo về chủ thể bên trên, mặt khác tìm hiểu thêm bài xích kiểu mẫu nhằm thu thập tăng ý tưởng phát minh, kể từ vựng và cơ hội biểu đạt.

Học sinh được tương hỗ trả lời vướng mắc, trị bài xích luyện bên trên forums ZIM Helper vì thế những Giảng viên trình độ chuyên môn đang được giảng dạy dỗ bên trên ZIM.

Đọc thêm:

Xem thêm: cúng mụ cho bé trai

 • Viết đoạn văn về đảm bảo môi trường thiên nhiên vì thế giờ Anh

 • Viết đoạn văn về thói thân quen coi vô tuyến vì thế giờ Anh

 • Viết đoạn văn mô tả ngôi ngôi trường vì thế giờ Anh