bài tập kinh tế chính trị

Was this document helpful?

Was this document helpful?

Bạn đang xem: bài tập kinh tế chính trị

Sưu tầm vì chưng Ôn đua EZ

1

Đề cương tiên tiến nhất, cụ thể nhất 2021 Liên hệ fanpage: Ôn đua EZ

BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Bài 1: Có tư nhóm người tạo ra nằm trong làm rời khỏi một loại mặt hàng hoá:

Nhóm 1 tổn hao mang đến một đơn vị chức năng mặt hàng hoá là 4 giờ và tạo ra được 100 đơn vị mặt hàng hoá.

Nhóm 2 ……………………………là 5 giờ…………600 đơn vị chức năng

Nhóm 3…………………………… là 6 giờ…………200 đv…….

Nhóm 4…………………………… là 7 giờ…………100 đv…….

Hãy tính thời hạn lao động xã hội quan trọng để tạo ra rời khỏi một đơn vị mặt hàng hoá ?

Giải:

1. Phương án 1: TGLĐXHCT được xác định = TGLĐ của nhóm 2 (Nhóm cung ứng đại cỗ phận

(60%) HH bên trên thị trường) = 5h00’ (Bởi vì bên trên thực tiễn, nhóm nào là cung ứng đại thành phần HH

trên thị ngôi trường là nhóm quyết định vị trị của HH)

2. Phương án 2: TGLĐXHCT = (x1a1 + x2a2 + ..... + xnan) / (a1 + a2 + ..... + an) = (4x100 +

5x600 + 6x200 + 7x100) / (100 + 600 + 200 + 100) = 5h30’

Bài 2: Ngày làm việc 8 giờ tạo ra được 16 sản phẩm, đem tổng giá bán trị là 80 $. Hỏi giá bán trị của

tổng sản phẩm trong thời gian ngày và độ quý hiếm của một sản phẩm là từng nào nếu:

a. Năng suất làm việc tạo thêm 2 lần ?

b. Cường chừng làm việc tăng lên 1.5 lần ?

Giải:

Xem thêm: những món ăn giúp an thai 3 tháng đầu

a, Khi NSLĐ tăng gấp đôi, tuy nhiên G.Trị của tổng SP không thay đổi = 80$

Còn lượng SP tăng gấp đôi = 16 x 2 = 32 SP

=> G.Trị của 1SP giảm =

b, Khi độ mạnh LĐ tăng 1.5 lượt => GT mỗi SP ko thay đổi =

- Còn G.Tr của SP = (16 x 1.5) x 5$ = 24 SP x 5$ = 120$

Bài 3: Để tái ngắt tạo ra sức làm việc cần phải có những sản phẩm xài dùng sau đây:

a. Sản phẩm thức ăn 7 $/ngày.

b. Đồ người sử dụng mái ấm gia đình 75 $/ năm

c. Quần áo dầy dép 270 $/năm

d. Những vật dụng lâu bền 5.700 $/ 10 năm

e. Đáp ứng yêu cầu văn hoá 15 $/tháng.

Hãy xác lập độ quý hiếm mức độ làm việc trong một ngày ?

Giải:

G/Trị SLĐ của 01 ngày =

$10

30

15

10*360

5700

360

270

Xem thêm: ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai

360

75

7