vua chả cá trần thái tông

  • Công trình: Nhà sản phẩm Vua chả cá hạ tầng 7.
  • Địa chỉ: 76 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, CG cầu giấy, thủ đô hà nội.
  • Vị trí: Quầy bar, tường trước mặt.

Sản phẩm

Gạch mosaic vảy cá gray clolor ốp tường

Gạch mosaic vảy cá