từ khóa lịch sử 12

TỪ KHÓA GHI NHỚ NHANH CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ

LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11

Bạn đang xem: từ khóa lịch sử 12

CHỦ ĐỀ 1. KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (1858 – 1884)

(= Bài 19 SGK Lịch sử 11)

TT Câu dẫn Đáp án

1. Vào thân mật thế kỉ XIX, chính sách phong kiến Việt Nam khủng hoảng, suy yếu

2. Chính sách của nhà Nguyễn tạo cớ cho thực dân Pháp

xâm lược

cấm đạo, giết mổ đạo

3. Nơi đầu tiên liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng

xâm lược

Sơn Trà (Đà Nẵng)

4. Tổng đốc thành Nội lãnh đạo quân đội triều đình

chống Pháp xâm lăng Bắc Kì chuyến thứ nhất

Nguyễn Tri Phương

5. Tổng đốc thành Nội lãnh đạo quân đội triều đình

chống Pháp xâm lăng Bắc Kì chuyến thứ hai

Hoàng Diệu.

6. 1874, ngôi nhà Nguyễn đang được kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất

7. 25/8/1883, ngôi nhà Nguyễn đang được kí với Pháp Hiệp ước Hácmăng

8. 06/6/1884, ngôi nhà Nguyễn đang được kí với Pháp Hiệp ước Patơnốt

9. Theo Hiệp ước Hácmăng - Nam Kì là xứ nằm trong địa

- Bắc Kì là khu đất bảo hộ

- Trung Kì tự triều đình cai quản lí

10. Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy thực dân Pháp tiến hành

cuộc chiến tranh xâm c Việt Nam nửa sau thế kỉ

XIX

nhu cầu ngày càng tốt của tư phiên bản Pháp về

vốn, nhân lực, thị trường

11. Đặc điểm nổi bật của cuộc kháng chiến chống Pháp

giai đoạn 1873 – 1884

kết hợp nhiệm vụ chống xâm lược

Xem thêm: những mẫu tóc ngắn đẹp nam

chống phong con kiến đầu hàng

12. Đến năm 1884, Việt Nam đang trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến

13. Điểm khác biệt căn bản về tinh thần chống Pháp của

nhân dân tớ với triều đình ngôi nhà Nguyễn (1858 – 1884)

kiên quyết đánh đến cùng, không chịu sự

chi phối của triều đình

14. Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào chống

Pháp xâm lăng 1858 cho tới 1884

khởi nghĩa vũ trang

15. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Việt Nam bị mất

nước cuối thế kỉ XIX

chính sách sai lầm của triều đình nhà

Nguyễn

16. Thực dân Pháp phải mất 26 năm mới hoàn thành xâm

lược Việt Nam vì

cuộc kháng chiến quyết liệt, bền bỉ của

nhân dân

CHỦ ĐỀ 2. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP THEO KHUYNH HƯỚNG PHONG KIẾN

CUỐI THẾ KỈ XIX (1885 – 1896)

(Phong trào Cần vương)

17. Người hàng đầu phái công ty chiến của triều đình

Huế

Tôn Thất Thuyết

18. PT Cần vương ra mắt Khi Pháp đang được hoàn thành xong xâm lăng toàn cỗ VN

19. Cơ sở nhằm phái công ty chiến tổ chức triển khai cuộc phản công

quân Pháp và trị động trào lưu Cần vương vãi

sự ủng hộ của bộ phận quan lại chủ chiến

đông hòn đảo nhân dân

Xem thêm: xe phương trang bình thuận

20. Nguyên nhân thâm thúy xa dẫn tới việc bùng phát của

phong trào Cần vương

tinh thần yêu thương nước