tra từ điển tiếng anh

1. the cái, con cái, người...

Thêm vô tự điển của tôi

Bạn đang xem: tra từ điển tiếng anh

2. you anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi,... Đại từ Đại kể từ nhân xưng

Thêm vô tự điển của tôi

3. and và, nằm trong, với Liên từ

Thêm vô tự điển của tôi

4. to đến, cho tới, về Giới từ

Thêm vô tự điển của tôi

5. of của Giới từ

Thêm vô tự điển của tôi

Xem thêm: khách sạn caravelle sài gòn

6. that ấy, tê liệt, kia Liên từ Đại từ

Thêm vô tự điển của tôi

7. nude trần, trần truồng, khoả thân

Thêm vô tự điển của tôi

8. video video Danh từ

Thêm vô tự điển của tôi

9. for cho Liên từ Giới từ

Xem thêm: mật tông kim cương thừa

Thêm vô tự điển của tôi

10. it cái tê liệt, điều này, loài vật đó Đại từ

Thêm vô tự điển của tôi