thiên sư chấp vị

THIÊN SƯ CHẤP VỊ

Tác giả: Phàn Lạc | Minh họa: Leila

Bạn đang xem: thiên sư chấp vị

Thể loại: Hiện đại – bắt quỷ trừ cùn – trinh tiết thám – hài – nhiều CP – HE

Xem thêm: bí đỏ nấu gì ngon

Xem thêm: sữa rửa mặt cho bà bầu

Độ dài: 7 quyển phần 1 + 8 quyển phần 2 + 12 quyển phần 3 + sản phẩm tá phiên ngoại

(CHÚ Ý: truyện ko nên bởi bản thân edit, tôi chỉ thực hiện mục lục tổ hợp, mục tiêu đa phần nhằm dẫn liên kết truyện cho tới gọn)

PHẦN 1 PHẦN 2 PHẦN 3
Quyển 01: Ly Hồn Quyển 01: Nhạn Phẩm Quyển 01: Yểm Mộng
Quyển 02: Quỷ Ức Quyển 02: Quan Tài Quyển 02: Vĩ Giới
Quyển 03: Ngũ Viên Quyển 03: Khế Ước Quyển 03: Tá Thọ
Quyển 04: Chiếu Linh Quyển 04: Luân Hồi Quyển 04: Thiên Phạt
Quyển 05: Tinh Biến Quyển 05: Tràng Ảnh Quyển 05: Phong Đô
Quyển 06: Thi Hàng Quyển 06: Âm Đồng Quyển 06: Mê Tung
Quyển 07: Quy Đồ Quyển 07: Song Kiếp  Quyển 07: Đầu Thất
  Quyển 08: Khôi Võng Quyển 08: Ký Ức
  PHIÊN NGOẠI Quyển 09: Chuộc Hồn
  Chàng Quỷ Ký Quyển 10: Nhân Ngẫu
  Thanh Lạc Kiếm Quyển 11: Cửu Tử
    Quyển 12: Tâm Ngục