the street mạc đĩnh chi

The Street Pasteur

The Street Mạc Đĩnh Chi

Bạn đang xem: the street mạc đĩnh chi

The Street Nguyễn Thái Bình

The Street CMT8

The Street Lê Văn Sỹ

The Street Pasteur

CHI NHÁNH 1

KHU PHỐ PASTEUR

 • Địa chỉ: 260A Pasteur, Quận 3, HCM
 • Giờ hoạt động: 11h15 sáng sủa cho tới 12h đêm
 • 02838.241.246

The Street Mạc Đĩnh Chi

CHI NHÁNH 2

KHU PHỐ MẠC ĐĨNH CHI

 • Địa chỉ: 37 Mạc Đĩnh Chi, P.. Đa Kao, Quận 1. Tp.HCM
 • Giờ hoạt động: 11h15 sáng sủa cho tới 12h đêm
 • 02838.241.246

The Street Nguyễn Thái Bình

CHI NHÁNH 3

KHU PHỐ NGUYỄN THÁI BÌNH

 • Địa chỉ: 39-41 Nguyễn Tỉnh Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
 • Giờ hoạt động: 11h15 sáng sủa cho tới 12h đêm
 • 02838.241.246

The Street CMT8

CHI NHÁNH 4

KHU PHỐ CÁCH MẠNG THÁNG 8

 • Địa chỉ: 181 Cách mạng mon 8, Quận 3, Tp.HCM.
 • Giờ hoạt động: 11h15 sáng sủa cho tới 2h sáng
 • 02838.241.246

The Street Lê Văn Sỹ

Xem thêm: xe đạp trẻ em từ 6 11 tuổi nam

CHI NHÁNH 5

KHU PHỐ LÊ VĂN SỸ

 • Địa chỉ: 411 Lê Văn Sỹ, phường 12, Quận 3, Tp.HCM.
 • Giờ hoạt động: 11h15 sáng sủa cho tới 2h sáng
 • 02838.241.246

Tác giả

Bình luận