rất nhớ rất nhớ anh

Phim "Rất lưu giữ vô cùng lưu giữ anh" của Châu Dã, Đàn Kiện Thứ chỉ có được 6,7 điểm Douban. Đây là kết quả ko tệ tuy nhiên ko nâng tầm.