nữ tướng quân cùng trưởng công chúa

 • Reads 319,295
 • Votes 29,902
 • Parts 177

Ongoing, First published Dec 08, 2020

Bạn đang xem: nữ tướng quân cùng trưởng công chúa

4 new parts

Table of contents

 • Sun, Jan 8, 2023

 • Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 1: Vãn Nguyệt biến chuyển Phi Tinh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 2: Da ngựa quấn thây làm thế nào kinh hồn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 3: Sẽ kéo điêu cung như trăng tròn trĩnh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 4: Hương chi ngọc nhừ Khuynh Thành lạc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 5: Không biết Vãn Nguyệt là phái nữ lương y (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 6: Gió chợt nổi lên cuộn sóng gợn sóng li ty (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 7: Liễu ánh hoa tươi tắn lại một thôn(CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 8: Đàm luận một khúc mách bảo mọi nơi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 9: Vô tâm cắm liễu liễu lại xanh xao (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 10: Nhân sinh bên trên đời ko xưng ý (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 11: Một tướng mạo công trở thành muôn thuở cay đắng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 12: Bất đắc dĩ nhất di hoa tiếp mộc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 13: Mưa gió máy cho tới mây đen thui tủ lấp mặt mày trời (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 14: Kinh ngạc lắng tai tiếp sau đó nảy rời khỏi diệu nối tiếp (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 15: Vô tình nhất là bậc đế vương vãi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 16: Giữa bọn chúng sinh trăm vạn lượt dò thám người (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 17: Lúc ấy chỉ phát biểu là tầm thông thường (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 18: Nhân diện xẻ hoa tương ánh hồng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 19: Nhất thán tái mét trầm trồ tam thán (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 20: Nam nhi sao ko đem Ngô Câu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 21: Trọng dò thám vô phong xảo ko công (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 22. Ai là kẻ vô viên (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 23. Nhất thiết tẫn bên trên bất ngôn trung (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 24. Ngũ thập huyền phiên tắc nước ngoài thanh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 25: Thề quét tước Hung Nô ko nhằm ý thân mật (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 26. Cân quắc trước đó chưa từng thất bại tu mi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 27. Thu chi tế chiến tràng ngờ vân (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 28: Cổng tre nước chảy vẫn điểm cũ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 29. Thay ngươi sinh sống ở cõi đời này (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 30. Ai là chi phí tuyến của người nào (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 31: Rèn Fe còn nên cần thiết tự động thân mật rắn rỏi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 32: Vận trù với trong trái tim bàn tay (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 33: Công chúa ngự nhân chi đạo (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 34: Cam tâm tự nguyện mải miết li viên (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 35: Hồng tô thủ khuấy lộng gió mây (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 36: Liền fake thực hiện một song phu thê (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 37: Là bị ngươi lừa chạy ư (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 38: Cơm quê áo vải vóc ko cứng cáp (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 39: Bán hình mẫu phương lối nhất giám khai (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 40: Đem xe cộ lừa của ngươi đánh dấu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 41: Ruồi bọ cũng đều ko thể nhằm lọt (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 42: Người động nghịch ngợm lân làm thịt ko thả (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 43: Không nên người này một vừa hai phải sinh rời khỏi cũng đều nắm rõ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 44: Chỉ là ko cho tới địa điểm thương tâm (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 45: Tinh La ở dày quánh, ván cờ chính thức (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 46: Một con xe lừa nhập kinh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 47: Hán Cung ngày thu, Phượng Hoàng về tổ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 48: Lỗi nguyệt Hotgirl như ngọc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 49: Truyền đạo thụ nghiệp nằm trong phân tích và lý giải nghi vấn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 50: Lý Chiêu gõ tô chấn hổ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 51: Không quên sơ tâm ban ấp thiên hộ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 52: Không biết chính thức mãn đình phương ra làm sao (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 53: Tương loài kiến hoan loài kiến ngọc như diện (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 54: Lộ ko xa thẳm vẫn trở thành tương tư (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 55: Tuy là hero cũng uổng công (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 56: Lập ngôi trường chí danh xứng với thực (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 57: Kiếm chống nâng thạch từ từ như câu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 58: Người dựa xiêm hắn, mã dựa yên tĩnh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 59: Vãn Nguyệt tối thăm hỏi Bách Hoa Lâu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 60: Tế đầu ngân bế kích tiệt (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 61: Không cánh nhưng mà cất cánh, ko thể tìm kiếm được (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 62: Dưới búa tạ xuất tinh nghịch cương (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 63: Chá cô thiên gió mây điệt biến chuyển (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 64: Một người mươi sáu tuổi tác lập Lâm trạch (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 65: Tuyết đầu mùa trọng chưa theo sát thê thảo (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 66: Nhu tình ko biết điểm này khởi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 67: Sương quáng gà khởi, cây vạn tuế rời khỏi hoa (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 68: Chánh thị hà vọng gác dục thượng thì (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 69: Vô vọng xẻ hoa phiếm thủy khởi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 70: Người kinh hồn nức tiếng heo kinh hồn mập (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 71: Không vị trước hấp thụ tè thiếp (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 72: Lại 1 năm nữa xuân chuồn thu cho tới (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 73: Tứ diện biên thanh liên giác khởi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 74: Tốt mang đến một chiếc gọi là thăng bình thịnh thế (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 75: Liên trả tiễn đưa tuy nhiên vương vãi trục lộc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 76: Túy ngọa tụt xuống ngôi trường quân mạc tiếu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 77: Cô nhi ngược tẩu phu hà hô (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 78: Tẫn đề kim lặc phía vân khán (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 79: Ngộ bổn cần thiết tu nhân ngược vô (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 80: Biệt nhất cơ hội kê minh cẩu đạo (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 81: Tối thị vô xảo bất trở thành thư (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 82: Chính là ham muốn bắt gọn gàng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 83: Lập quân công phong thực hiện phó tướng mạo quân (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 84: Sống nằm trong chống bị tiêu diệt cũng nằm trong huyệt (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 85: Bệnh lâu chi phí đầu vạn mộc xuân (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 86: Tân quan liêu nhiệm kỳ trước đó thân phụ đốm lửa (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 87: Nhất biệt mãn tính ức tương phùng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 88: Bách bàn tư vị nhiễm tâm đầu (CHƯA BETA)

  Xem thêm: phòng khám da liễu sài gòn

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 89: Hoa tự động phiêu linh thủy tự động lưu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 90: Trừ khước vu tô bất thị vân (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 91: Vi hắn chi đắc nhân tiều tụy (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 92: Biệt hữu u sầu ám hận sinh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 93: Phù diêu trực thượng cửu vạn lý (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 94: Ấp phó chi thấu tướng mạo quân lệ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 95: Phích lịch huyền lộc xuyên tản bộ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 96: Xảo phụ nàn vi vô mễ xuy (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 97: Tráng chí ky xan hồ nước lỗ nhục (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 98: Tiếu đàm khát độ ẩm Hung Nô huyết (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 99: Điểm giáng thần triển chuyến phản trắc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 100: Anh hùng gia dữ ôn nhu hương thơm (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 101: Thất nhộn nhịp ngung yên tĩnh tri phi phúc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 102: Vạn dân bị nằm trong công đức bi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 103: Nhất khỏa thất năng khiếu linh lung tâm (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 104: Hoa viên bàn cờ một song trẻ em (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 105: Tình này sẽ không cơ hội này chi trừ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 106: Tuy cửu tử kì du vị ăn năn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 107: Phù dung chưa ổn Hotgirl trang (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 108: Cầu một câu quân vô hí ngôn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 109: Thập lí hồng trang trước đợi ngươi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 110: Tại địa nguyện phối hợp lí chi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 111: Hắc bạch tịnh đế tuy nhiên sinh hoa (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 112: Hàng tối tín hiệu đèn đỏ treo cao cao (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 113: Nguyện hóa giáp tập luyện phong sương (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 114: Đông phong biến chuyển hậu cung thay đổi công ty (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 115: Người mặt mày gối sát nhau vô tấc gang và lại như biển cả trời cơ hội mặt

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 116: Hải khoát thiên ko tố bổn tràng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 117: Phác sóc mải miết ly an năng biện (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 118: Thiên ý tương tinh nghịch lạc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 119: Đưa ngươi cô hình họa bối ngân thương (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 120: Công kì sự tiên lợi kì khí (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 121: Muốn lưu thanh bạch bên trên nhân gian ngoan (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 122: Ngân thương nộ mã Lâm Phi Tinh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 123: Tồn vong nguy hại thu chi dã (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Tam thập lục nối tiếp - 36 nối tiếp binh pháp Tôn Tử (tìm hiểu thêm)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 124: Tam anh trận chiến Hung Nô tướng mạo (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 125: Thương thiên bất tuyệt Lâm thị phái nữ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 126: Tự hữu nhân chén bát loàn phản chủ yếu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 127: Ngô đồng càng tăng tình nằm trong cay đắng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 128: Chung thị vô xứ thoại thê lộc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 129: Bệnh triệu chứng dĩ nhập cao phí nội (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 130: Vi hà chi đắc nhân tiều tụy (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 131: Đông tuy nhiên sự trừng trị hà xứ thác (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 132: Ta là nhân gian ngoan nỗi buồn khách hàng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 133: Mất trườn mới mẻ thắc mắc thực hiện chuồng ko muộn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 134: Nhất phó tô hòa xã tắc đồ vật (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 135: Phong hỏa liên trở thành Ngũ Hồ loàn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 136: Chính cai khích lệ lánh lập thì (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 137: Trọc tửu nhất bôi gia vạn lý (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 138: Đãn sử Dương Quan Phi Tướng bên trên (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 139: Trường yên tĩnh lạc nhật cô trở thành bế (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 140: Trí nằm trong dũng châu liên bích hợp ý (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 141: Hà vi sinh mệnh đích trọng lượng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 142: Nguyên lai Phi Tinh là Vãn Nguyệt (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 143: Chích duyên thân mật bên trên test tô trung (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 144: Đả xuất liễu tân đích khai thủy (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 145: Tĩnh đem vô ngôn dịch chi phí hiềm (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 146: Bất thức lư tô chân diện mục (CHƯA BETA)

  Tue, Jan 10, 2023

 • Chương 147: Phù Sinh du đắc buôn bán nhật thư thả (CHƯA BETA)

  Wed, Jan 11, 2023

 • Chương 148: Vấn quân thị phủ năng như cựu (CHƯA BETA)

  Wed, Jan 11, 2023

 • Chương 149: Hắc vân áp trở thành thành dục tồi tàn (CHƯA BETA)

  Fri, Jan 13, 2023

 • Chương 150: Ly nhân hận thiên nộ thần trừng trị (CHƯA BETA)

  Sat, Jan 14, 2023

 • Chương 151: Chích miện hàm lai nhị nguyệt hoa (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 15, 2023

 • Chương 152: Cảnh như test thương thiên sợ hãi lí (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 15, 2023

 • Chương 153: Tướng quân bạch trừng trị chinh phu lệ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 15, 2023

 • Chương 154: Na nhất tá trận niên tân túng thiếu (CHƯA BETA)

  Thu, Jan 19, 2023

 • Chương 155: Mạc danh kỳ lạ bất khả ngôn (CHƯA BETA)

  Thu, Jan 19, 2023

 • Chương 156: Nhập cốt tương tư tri bất tri (CHƯA BETA)

  Sat, Jan 21, 2023

 • Chương 157: Đây là trực quan của phái nữ nhân (CHƯA BETA)

  Sat, Jan 21, 2023

 • Chương 158: Lôi đình động cần thiết vương vãi hộ giá bán (CHƯA BETA)

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 159: Thế gian ngoan an đắc tuy nhiên toàn pháp (CHƯA BETA)

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 160: Bất phụ thiên hạ bất phụ khanh (CHƯA BETA)

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 161: Tố trung ngôi trường băng mến chi phí hiềm (CHƯA BETA)

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 162: Phù dung trướng rét chừng tối xuân (CHƯA BETA) (H)

  Sat, Jul 22, 2023

 • Chương 163: Xuân phong nhất chừng lại biệt ly (CHƯA BETA)

  Wed, Aug 2, 2023

 • Chương 164: Hoặc hứa giá bán thị tối hậu đích (CHƯA BETA)

  Wed, Aug 9, 2023

 • Chương 165: Có lẽ đấy là lượt sau nằm trong (CHƯA BETA)

  Thu, Aug 10, 2023

 • Chương 166: Thì kinh hồn gì ngọc thạch câu phần (CHƯA BETA)

  Tue, Aug 15, 2023

 • Chương 167: Hướng lên trời lại mượn năm trăm năm (CHƯA BETA)

  Tue, Aug 15, 2023

 • PHIÊN NGOẠI THIÊN - Chương 168: Ngươi là thê của tao (CHƯA BETA)

  Wed, Aug 16, 2023

 • Chương 169: Rời xa thẳm triều đình (CHƯA BETA)

  Wed, Aug 23, 2023

 • Chương 170. Hai đời Dược Vương (CHƯA BETA)

  Wed, Aug 23, 2023

 • icon circle-filled

  Chương 171. Thiên tài lạc lối (CHƯA BETA)

  Fri, Sep 29, 2023

 • icon circle-filled

  Chương 172. Duyên nằm trong nghiệt (CHƯA BETA)

  Fri, Sep 29, 2023

 • icon circle-filled

  Chương 173. Khởi đầu mới mẻ (CHƯA BETA)

  Fri, Sep 29, 2023

 • icon circle-filled

  Xem thêm: học sửa chữa ô tô

  Chương 174. Tĩnh đem vô thanh (CHƯA BETA)

  Sat, Sep 30, 2023

Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu
  Nhân vật chính: Lâm Vãn Nguyệt (Lâm Phi Tinh) x Lý Nhàn
  Số chương: 183
  
  Văn án:
  Vì sinh sống sót thân mật thời kỳ loạn lạc thế, vì như thế báo thù địch mang đến những người dân chí thân mật, vì như thế lấy lại công đạo mang đến toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lâm Vãn Nguyệt gắng hộ tịch đệ đệ long phượng bầu của tôi - Lâm Phi Tinh chuồn tòng quân, dốc lòng làm thịt không còn giặc Hung Nô.
  Hoàng Hậu đương triều trở về cõi tiên, nhằm lại trưởng công chúa mươi sáu tuổi tác nằm trong Thái Tử tám tuổi tác sinh sống nương tựa cho nhau.
  Vài vị thân mật vương vãi rộng lớn tuổi tác so với Thái Tử nằm trong ngôi vị nhà vua như hổ rình bùi nhùi, vị thế nhì tỷ đệ tràn ngập nguy hại.
  Tướng quân phái nữ fake phái nam trang nằm trong trưởng công chúa bày mẹo tính nối tiếp, chủ yếu kịch, chậm rãi nhiệt độ, truyền kỳ, quân lữ, cung đấu, thủ đoạn, báo thù địch, HE.
  
  Kim bài bác chỉnh sửa đề cử:
  Một vị thiên chân thiếu thốn phái nữ xuất thân mật nông hộ, Lâm Vãn Nguyệt một lượt ham đùa lên núi, về mái ấm lại trừng trị hiện tại toàn thôn đều bị người Hung Nô làm thịt sợ hãi, trừ vứt chủ yếu bản thân còn sót lại ko một ai như ý bay ngoài. Khắp điểm bị ngày tiết tươi tắn chảy trở thành sông nhiễm đỏ gay, tử thi ông chồng hóa học cho tới có mùi tanh thối, cảnh tượng man rợ, ám ảnh lòng người. Lâm Vãn Nguyệt gắng hộ tịch tuy nhiên thai nhi đệ đệ của tôi chuồn tòng quân, chỉ vì vậy này mới mẻ hoàn toàn có thể lấy lại được công đạo mang đến 118 mạng người! Quân doanh, Lâm Vãn Nguyệt cẩn trọng từng bước, thiệt cẩn trọng lưu giữ gìn kín đáo bạn dạng thân mật là phái nữ tử, lại ko cho rằng ko cẩn trọng được đánh giá trọng, lọt được vào đôi mắt xanh xao của trưởng công chúa.

#67chủcông