mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Số: …../HDHTKD

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

……., ngày…. mon ……năm …….

Chúng tôi bao gồm có:

1. Công ty  ………………………………………………………………………… (gọi tắt là Cạnh A):

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………......

GCNĐKKD số: ……………………………….….…..…….tự Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………………………………….….. cấp cho ngày: …………………………………………………..……..;

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………...….

Điện thoại:  …………………………………………………………………………………………………...……

Người đại diện: …………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………...……...

2. Công ty …………..…………………………………….……………………. (gọi tắt là Cạnh B):

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………......

GCNĐKKD số: ……………………………….….…..…….tự Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………………………………….….. cấp cho ngày: …………………………………………………..……..;

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………...….

Điện thoại:  …………………………………………………………………………………………………...……

Người đại diện: …………………………………………………………………………………………………....

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………...……....

Được uỷ quyền theo đòi Giấy uỷ quyền số: …………………. Ngày………….. mon …………. năm ……….

Cùng văn bản thoả thuận ký Hợp đồng liên minh sale này với những quy định và ĐK sau đây:

Điều 1. Mục chi tiêu và phạm vi  liên minh kinh doanh

Bên A và Cạnh B đồng tình bên nhau liên minh …………………………………………………………………..

Điều 2. Thời hạn ăn ý đồng.

Thời hạn liên minh là …….(năm) năm chính thức Tính từ lúc ngày….. mon …… năm  ………đến không còn ngày….. mon ……..năm ……. Thời hạn bên trên rất có thể được kéo dãn dài theo đòi sự văn bản thoả thuận của nhì mặt mày.

Điều 3. Góp vốn liếng và phân loại sản phẩm kinh doanh

3.1. Góp vốn

Bên A canh ty vốn liếng bởi vì toàn cỗ độ quý hiếm lượng phế truất liệu nhập vào về nước ta nhằm tái ngắt chế phù phù hợp với kỹ năng tạo ra của Nhà máy. Giá trị bên trên bao hàm toàn cỗ những ngân sách nhằm sản phẩm nhập về cho tới Nhà máy.

Bên B canh ty vốn liếng bởi vì toàn cỗ quyền dùng xưởng sản xuất, kho bến bãi, công cụ, dây chuyền sản xuất, tranh bị của Nhà máy nằm trong quyền chiếm hữu của tớ nhằm đáp ứng cho tới quy trình tạo ra.

3.2. Phân phân chia sản phẩm kinh doanh

3.2.1 Lợi nhuận kể từ hoạt động và sinh hoạt …………………………………………………………………………..………..

Lợi nhuận sẽ tiến hành phân chia theo đòi tỷ lệ: Cạnh A thừa hưởng ………%, Cạnh B thừa hưởng ………% bên trên tổng lợi tức đầu tư sau thời điểm tiếp tục hoàn thiện những nhiệm vụ với  Nhà nước.

Thời điểm phân chia lợi tức đầu tư vào trong ngày sau cùng của năm tài chủ yếu. Năm tài chủ yếu được tính chính thức Tính từ lúc ngày: ……………………………………………..

3.2.2 Chi tiêu cho hoạt động và sinh hoạt tạo ra bao gồm:

- Tiền mua sắm phế truất liệu:

- Lương nhân viên:

- Chi phí năng lượng điện, nước:

Xem thêm: đậu nhồi thịt sốt cà chua

- Khấu hao tài sản:

- Chi phí bảo trì công cụ, tranh bị, ngôi nhà xưởng:

- Chi phí không giống...

Điều 4. Các cách thức tài chính

Hai phía bên phải vâng lệnh những vẹn toàn tắc tài chủ yếu kế toán tài chính theo đòi qui lăm le của pháp lý về kế toán tài chính của nước Cộng hoà xã hội ngôi nhà nghĩa nước ta.

Mọi khoản chi thu cho tới hoạt động và sinh hoạt sale đều cần được biên chép rõ nét, không thiếu thốn, xác thực.

Điều 5. Ban điều hành hoạt động và sinh hoạt kinh doanh

Hai mặt mày tiếp tục xây dựng một Ban quản lý điều hành hoạt động và sinh hoạt sale bao gồm 03 người vô bại liệt Cạnh A tiếp tục cử  01 (một), Cạnh B tiếp tục cử 02 (hai) đại diện thay mặt Lúc rất cần được thể hiện những đưa ra quyết định tương quan cho tới nội dung liên minh được quy lăm le bên trên Hợp đồng này. Mọi đưa ra quyết định của Ban quản lý điều hành sẽ tiến hành trải qua Lúc với tối thiểu nhì member đồng ý.

Đại diện của Cạnh A là: ……………………………………………………… - Chức vụ: ……………………..

Đại diện của Cạnh B là: …………………………………………………… - Chức vụ: ……………………..

Trụ sở của ban quản lý điều hành đặt điều tại: ……………………………………………………………………………….

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Cạnh A

6.1 Chịu trách móc nhiệm nhập vào ………………………………………………..……………………………….

6.2 Tìm thăm dò, thương lượng, thỏa thuận, thanh toán giao dịch ăn ý đồng mua sắm phế truất liệu với những ngôi nhà cung ứng phế truất liệu vô và ngoài nước.

6.3 Cung cấp cho không thiếu thốn những hoá đơn, bệnh từ  tương quan nhằm đáp ứng cho tới công tác làm việc hoạnh toán tài chủ yếu quy trình sale.

6.4 Được tận hưởng ……………………..% lợi tức đầu tư sau thuế.

Điều 7. Quyền và nhiệm vụ của mặt mày B

7.1 Có trách móc nhiệm quản lý và vận hành, quản lý điều hành toàn cỗ quy trình tạo ra. Đưa xưởng sản xuất, kho bến bãi, công cụ tranh bị nằm trong quyền chiếm hữu của tớ vô dùng. Đảm bảo phôi thép được tạo ra đi ra với unique đáp ứng nhu cầu chi tiêu chuẩn chỉnh của pháp lý hiện tại hành.

7.2 Triệt nhằm vâng lệnh những quy lăm le của pháp lý về bảo đảm an toàn môi trường xung quanh và những quy lăm le không giống của pháp lý vô quy trình tạo ra.

7.3  Có trách móc nhiệm tổ chức thực hiện chào bán thành phầm – phôi thép bên trên thị ngôi trường nước ta.

7.4 Hạch toán toàn cỗ chi thu của quy trình tạo ra sale theo như đúng những quy lăm le của pháp lý về tài chủ yếu kế toán tài chính của nước ta.

7.5 Có trách móc nhiệm kê khai, nộp không thiếu thốn thuế và những nhiệm vụ không giống với Nhà nước. Đồng thời mối liên hệ với ban ngành quản lý và vận hành sông núi ngành và khu vực, ban ngành thuế điểm với Nhà máy.

7.6 Được tận hưởng …………………………………………...% lợi tức đầu tư sau thuế.

7.7 Trực tiếp phụ trách tuyển chọn dụng, quản lý và vận hành, điều động cán cỗ, người công nhân bên trên Nhà máy. Lên plan Trả bổng và những chính sách không giống cho tới công nhân, cán cỗ thao tác làm việc bên trên Nhà máy.

Điều 8. Điều khoản chung          

8.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu đựng sự kiểm soát và điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội ngôi nhà nghĩa nước ta.

8.2. Hai mặt mày khẳng định tiến hành toàn bộ những quy định tiếp tục khẳng định vô ăn ý đồng.  Cạnh này vi phạm ăn ý đồng khiến cho thiệt hoảng sợ cho tới mặt mày bại liệt (trừ vô tình huống bất khả kháng) thì cần bồi thông thường toàn cỗ thiệt hoảng sợ xẩy ra và chịu đựng trừng trị vi phạm ăn ý đồng bởi vì 10% độ quý hiếm ăn ý đồng.

Trong vượt lên trước trình  tiến hành ăn ý đồng nếu như mặt mày nào  với trở ngại trở lo ngại thì cần báo cho tới mặt mày bại liệt trong tầm 1 (một) mon Tính từ lúc ngày với trở ngại trở lo ngại.

8.3. Các mặt mày với trách móc nhiệm vấn đề đúng lúc lẫn nhau tiến trình tiến hành việc làm. Đảm bảo kín từng vấn đề tương quan cho tới quy trình tạo ra sale.

Mọi sửa thay đổi, bổ sung cập nhật ăn ý đồng này đều cần được sản xuất bởi vì văn phiên bản và với chữ ký của nhì mặt mày. Các phụ lục là phần ko tách tách của ăn ý đồng.

8.4 Mọi tranh giành chấp đột biến vô quy trình tiến hành ăn ý đồng được giải quyết và xử lý trước không còn qua chuyện thương lượng, hoà giải, nếu như hoà giải ko trở nên việc tranh giành chấp sẽ tiến hành giải quyết và xử lý bên trên Toà án với thẩm quyền.

Điều 9. Hiệu lực Hợp đồng

9.1. Hợp đồng dứt Lúc không còn thời hạn ăn ý đồng theo đòi quy lăm le bên trên Điều 2 Hợp đồng này hoặc những tình huống không giống theo đòi qui lăm le của pháp lý.

Khi kết thúc giục Hợp đồng, nhì mặt mày tiếp tục thực hiện biên phiên bản thanh lý ăn ý đồng. Nhà xưởng, kho, công cụ, dây chuyền sản xuất tranh bị ….sẽ tiến hành trả lại cho tới Cạnh B.

Xem thêm: the street mạc đĩnh chi

9.2. Hợp đồng này bao gồm ………trang ko thể tách rời nhau, được lập trở nên ……… phiên bản bởi vì tiếng Việt, từng Cạnh lưu giữ ……….. bản có mức giá trị pháp luật như nhau và với hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày ký.

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

                        (Ký, bọn họ tên)                                              (Ký, bọn họ tên)