lời bài hát miu lê giá như cô ấy chưa xuất hiện

Người em lâu nay yêu thương là ai?

You, the one I 've loved

Bạn đang xem: lời bài hát miu lê giá như cô ấy chưa xuất hiện

Em cũng ko nắm rõ, liệu xứng đáng nhằm bản thân thương?

I still 've not understood clearly, "were you deserved for my love?"

Nhìn trời cao em cứ ước ao

Looking at the sky, I 've wished

Người đàn bà ấy ko xuất hiện nay, em niềm hạnh phúc biết bao

If that lady has not showed up, I would be very happy

Một lòng vun đậy điệm một người, em chỉ nhận lấy chảy rời

All my love 's for one person, I 've gotten tired

Vậy là em với, người tuy nhiên anh cưới, với Khi không giống nhau rồi

So I and the one who you would marry, might be different

Trong tình thương yêu, khó khăn nhất vẫn chính là chữ "tin"

In love, the hardest thing 's being trusted

Nên khi thấy anh sát bên ai làm thế nào tuy nhiên em quên

So, I couldn't forget when I saw you being other girl

Có bao nhiêu ai nom lại Khi yêu thương bản thân Chịu đựng quyết tử không nhiều nhiều?

Are there anybody looking back when they were in love, have they had less or much sacrifice for love?

Chẳng biết chính hay những sai

Despite right or wrong

Chỉ hiểu một điều: quá yêu thương nên nhẫn chịu

Just only thing "Too much love, too much resignation!"

Vậy người cạnh anh là ai? Em là ai?

So who's with you? Who am I?

Tại sao nhì người lại nom như ko phải biết sai?

Why you guys look not any guilty?

Phải chẳng vì như thế, anh cứ nghĩ về em ngây dại?

Or, because of you still thinking I'm sánh naive?

Chính khi anh nhằm cô tao xen nhập cuộc sống đời thường thân ái bọn chúng ta

Right at the moment you let her getin' in our life

Đã quá một phen em nghĩ về cho tới thực hiện chuyện chẳng nên với phiên bản thân

There're over one time, I 've thought about doing bad thing to lớn myself

Rồi quan sát bao ngày qua quýt níu anh quá

And I recognized, I 've held you sánh hardly

Làm anh không dễ chịu tuy nhiên vung tay nhằm em cơ hội xa

Making you uncomfortable and then you left far away

Ngốc như em, chẳng ai hiểu, chẳng ai chịu

Silly as bu, no one would understand, no one would stand

Giá như cô tao chớ cho tới, tiếp tục vẹn nguyên.

I wished she hasn't come, things might be remained

Vì em biết em chẳng cần là ai

Because I know who I am not

Thôi thì bản thân tạm dừng, chớ để sở hữu ai cần đau

Xem thêm: hoa nở không màu lyric

Then let's stop, don't hurt each other

Trách gì đâu, anh cũng đơn giản kiểu mẫu người phù hợp với vai đằng sau

Do not blame, I was just the type of person who suited the shoulders behind

Nên khi em nhức, anh cũng chẳng thấu

So when you hurt, I did not comprehend

Trước cơ nếu như người ấy ko xuất hiện nay.

Before if that person did not appear

Thì em mặt mày anh là ngày quá đỗi bình yên

So I'm with you is a peaceful day

Chẳng tương tự như lúc này, tất cả chúng ta đơn giản giấc mơ

It's not lượt thích now, we are just dreams

Một lòng vun đậy điệm một người, em chỉ nhận lấy chảy rời

All my love 's for one person, I 've gotten tired

Vậy là em với, người tuy nhiên anh cưới, với Khi không giống nhau rồi

So I and the one who you would marry, might be different

Trong tình thương yêu, khó khăn nhất vẫn chính là chữ tin

In love, the hardest thing 's being trusted

Nên khi thấy anh sát bên ai làm thế nào tuy nhiên em quên

So, I couldn't forget when I saw you being other girl

Có bao nhiêu ai nom lại Khi yêu thương bản thân Chịu đựng quyết tử không nhiều nhiều?

Are there anybody looking back when they were in love, have they had less or much sacrifice for love?

Chẳng biết chính hay những sai

Despite right or wrong

Chỉ hiểu một điều: quá yêu thương nên nhẫn chịu

Just only thing "Too much love, too much resignation!"

Vậy người cạnh anh là ai? Em là ai?

So who's with you? Who am I?

Tại sao nhì người lại nom như ko phải biết sai?

Why you guys look not any guilty?

Phải chẳng vì như thế, anh cứ nghĩ về em ngây dại?

Or, because of you still thinking I'm sánh naive?

Chính khi anh nhằm cô tao xen nhập cuộc sống đời thường thân ái bọn chúng ta

Right at the moment you let her getin' in our life

Đã quá một phen em nghĩ về cho tới thực hiện chuyện chẳng nên với phiên bản thân

There're over one time, I 've thought about doing bad thing to lớn myself

Rồi quan sát bao ngày qua quýt níu anh quá

And I recognized, I 've held you sánh hardly

Làm anh không dễ chịu tuy nhiên vung tay nhằm em cơ hội xa

Making you uncomfortable and then you left far away

Ngốc như em, chẳng ai hiểu, chẳng ai chịu

Xem thêm: phim đừng nói khi yêu tập 24

Silly as bu, no one would understand, no one would stand

Giá như cô tao chớ cho tới, tiếp tục nguyên vẹn vẹn

I wished she hasn't come, things might be remained