lịch chiếu phim galaxy quang trung

Galaxy Quang Trung

Galaxy Quang Trung

Lầu 3, CoopMart Foodcosa, 304A Quang Trung, P..11, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: lịch chiếu phim galaxy quang trung

16

T3

17

T4

18

T5

19

T6

20

T7

21

CN

Katak Và Sứ Mệnh Chinh Phục Đại Dương

Katak Và Sứ Mệnh Chinh Phục Đại Dương

-

79 phút

-

Adventure, Animation, Family

2D Lồng Tiếng, 2 chiều Phụ Đề Việt

10:30

12:15

14:45

16:15

18:00

Kinh Cầu Ma

Kinh Cầu Ma

T16

-

100 phút

-

Mystery, Horror

2D Phụ Đề Việt

15:00

21:15

Mật Vụ Ong

Mật Vụ Ong

T18

-

105 phút

-

kích hoạt, Thriller

2D Phụ Đề Việt

11:00

17:00

20:00

Nhà Vịt Di Cư

Nhà Vịt Di Cư

P

-

83 phút

-

Comedy, Adventure, Animation

2D Lồng Tiếng, 2 chiều Phụ Đề Việt

09:15

11:15

13:00

17:15

19:15

Quỷ Cẩu

Quỷ Cẩu

T18

-

99 phút

-

Horror

2D Phụ Đề Việt, 2 chiều Phụ Đề Anh

09:30

11:30

13:30

15:30

17:30

Xem thêm: mặt vuông để tóc gì

18:30

19:30

20:30

21:30

22:30

Rượu Cốt Người

Rượu Cốt Người

T16

-

89 phút

-

Horror

2D Phụ Đề Việt, 2 chiều Phụ Đề Việt - Anh

13:15

Tee Yod: Quỷ hốc Tạng

Tee Yod: Quỷ hốc Tạng

T18

-

119 phút

-

Thriller, Horror

2D Phụ Đề Việt, 2 chiều Phụ Đề Việt - Anh

09:45

12:00

14:15

16:30

18:45

19:45

21:00

22:00

Trên Bàn thờ Nhậu Dưới Bàn thờ Mưu

Trên Bàn thờ Nhậu Dưới Bàn thờ Mưu

T18

-

116 phút

-

Comedy

2D Phụ Đề Việt, 2 chiều Phụ Đề Anh

17:45

Trốn Tìm Với Quỷ

Trốn Tìm Với Quỷ

T18

-

76 phút

-

Thriller, Horror

2D Phụ Đề Việt

14:30

Trú Quỷ: Truyền Thuyết Ma Kéo Giò

Trú Quỷ: Truyền Thuyết Ma Kéo Giò

T16

-

86 phút

-

Horror

2D Phụ Đề Việt, 2 chiều Phụ Đề Việt - Anh

10:45

12:45

16:45

19:00

22:00

Vòng Vây Cá Mập

Vòng Vây Cá Mập

-

90 phút

-

kích hoạt, Thriller, Horror

2D Phụ Đề Việt

14:00

16:00

Xem thêm: cửa hàng fpt gần nhất

20:45

22:30

Nguồn: moveek.com