lạc vào những tầng mây

Tác giả: Kim Pas

Thể loại: Shounen Ai, Psychological, Webtoons, School Life

Bạn đang xem: lạc vào những tầng mây

Giới thiệu:
Hanuel (Skylar) với sở trường thuế tập luyện những tấm hình về côn trùng tình đơn phương của tớ, Chanil. Tuy nhiên, cậu đã trở nên phát hiện vị Hyunwoon (Cirrus), lớp trưởng lớp cậu.

Vì người ê tạo ra tuyệt vời rất tuyệt nên cậu đang được kỳ vọng rằng cậu học viên xuất sắc Hyunwoon (Cirrus) ê sẽ lưu lại kín mang đến mình… Nhưng, không hiểu nhiều sao, có vẻ như như Hyunwoon (Cirrus) lại toan vui chơi với cậu…?


Mùa 1:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40

41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

51 | 52 | 53 | 54

Xem thêm: vết thương hở nên ăn gì

Mùa 2:

55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80

81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90

91

Mùa 3:

Xem thêm: trương thế vinh hẹn hò trâm anh

92a–92b | 93a–93b | 94a–94b | 95a–95b

96a–96b | 97a–97b | 98a–98b | 99a–99b | 100a–100b

101a–101b | 102a–102b | 103a–103b | 104a–104b | 105a–105b