đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái (Truyện Chữ)

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái (Truyện Chữ)

Hàng ngày Lịch rời khỏi mắt 180,145 Lượt xem Đã trả thành Trạng thái 1,726 Tổng chương hiện nay tại

Bạn đang xem: đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

Giới thiệu

LỊCH RA TRUYỆN: 10 CHƯƠNG MỖI NGÀY

THỜI GIAN: 21H

<<  Chap 78 truyện giành giật = Chương 82 truyện chữ  >>

(Bản dịch được tiến hành bởi DaHa Team)

Cảnh giới: Thối Thể - Thông Huyền - Ngưng Thức - Phạn Hải - Thần Đình - Nguyên Thần Kiếp - Huyền Thiên Thánh - Chí Tôn.


Danh sách chương

Bình luận

Có thể các bạn sẽ thích