diễn viên nam trung quốc

Danh sách này liệt kê những trình diễn viên phái nam Trung Quốc.

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Â[sửa | sửa mã nguồn]

 • Âu Hào

B[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bạch Chú
 • Bạch Kính Đình
 • Bạch Na Nhật
 • Bạch Vũ
 • Bàng Hãn Thần
 • Bành Dục Sướng
 • Bành Ngu Khư
 • Bành Quán Anh
 • Bành Sĩ Đằng
 • Bảo Bách Vũ
 • Bảo Kiếm Phong
 • Bao Tiểu Tùng

C[sửa | sửa mã nguồn]

 • Cao Cơ Tài
 • Cao Đại Bác
 • Cao Thái Vũ
 • Cao Tử Kỳ
 • Cao Vân Tường
 • Cao Vũ Dương
 • Cao Vỹ Quang
 • Cát Ưu
 • Châu Kiệt Luân
 • Châu Nhuận Phát
 • Châu Tiểu Xuyên
 • Châu Tinh Trì
 • Châu Tuấn Siêu
 • Chu Á Văn
 • Chu Dực Nhiên
 • Chu Hàng
 • Chu Tuấn Vỹ
 • Chu Tử Kiêu
 • Chu Vân Thâm
 • Chu Viêm
 • Chu Vinh Vinh
 • Chúc Tử Kiệt
 • Chung Dịch Hiên
 • Chung Trấn Đào
 • Chung Vệ Hoa
 • Chung Vỹ Luân
 • Cổ Hoành Thanh
 • Cổ Nãi Lượng
 • Cố Tào Bân
 • Cốc Gia Thành
 • Cung Tuấn

D[sửa | sửa mã nguồn]

 • Dịch Dương Thiên Tỉ
 • Diệp Tổ Tân
 • Diêu Dịch Thần
 • Diêu Thư Hào
 • Duẫn Hy Thủy
 • Dư Cảnh Thiên
 • Dương Dương
 • Dương Húc Văn
 • Dương Thước
 • Dương Trạch

Đ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Đại Siêu
 • Đại Vân Phàm
 • Đàm Khải
 • Đào Kim
 • Đặng Luân
 • Đặng Siêu
 • Đặng Siêu Nguyên
 • Đậu Kiêu
 • Địch Long
 • Điền Tiểu Khiết
 • Đinh Gia Văn
 • Đinh Khê Hạc
 • Đinh Nam
 • Đinh Tử Linh
 • Đinh Vũ Hề
 • Đoàn Chí Hào
 • Đỗ Tuấn Trạch
 • Đồng Đại Vy
 • Đổng Lực
 • Đổng Xuân Huy
 • Đới Hướng Vũ
 • Đường Thần Vũ
 • Đinh Trình Hâm
 • Đặng Vi

H[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hạ Quân Tường
 • Hà Thịnh Minh
 • Hà Trung Hoa
 • Hàn Đống
 • Hàn Hạo Lâm
 • Hàn Thừa Vũ
 • Hầu Kinh Kiện
 • Hầu Minh Hạo
 • Hầu Trường Vinh
 • Hình Chiêu Lâm
 • Hoàng Cảnh Du
 • Hoàng Hựu Minh
 • Hoàng Kiến Quần
 • Hoàng Nghị
 • Hoàng Tuấn Tiệp
 • Hoàng Tử Thao
 • Hoắc Á Minh
 • Hoắc Kiến Hoa
 • Hoắc Thanh
 • Hồ Ca
 • Hồ Ngạn Bân
 • Hồ Nhất Thiên
 • Hồ Quân
 • Hồng Kim Bảo
 • Hùng Tử Kỳ
 • Huỳnh Hải Băng
 • Huỳnh Hiểu Minh
 • Huỳnh Tông Trạch
 • Hứa Giai Trình
 • Hứa Khải
 • Hứa Ngụy Châu
 • Hạ Tuấn Lâm

K[sửa | sửa mã nguồn]

 • Khấu Chấn Hải
 • Khấu Gia Thụy
 • Khâu Khải Vỹ
 • Khâu Tâm Chí
 • Khương Đại Vệ
 • Khương Hàn
 • Khương Triều
 • Kim Hãn
 • Kim Sĩ Kiệt
 • Kim Thế Giai
 • Kinh Siêu

L[sửa | sửa mã nguồn]

 • La Tấn
 • La Tử Hàm
 • La Vân Hi
 • Lại Dục Triết
 • Lại Nghệ
 • Lâm Canh Tân
 • Lâm Nhất
 • Lâm Phong
 • Lâm Vĩ Lượng
 • Lâm Vũ Thân
 • Lâu Vũ Kiện
 • Liên Thần Tường
 • Long Chính Toàn
 • Lô Tinh Vũ
 • Lộc Hàm
 • Lục Tiểu Linh Đồng
 • Lương Tịnh Khang
 • Lưu Á Bằng
 • Lưu Bội
 • Lưu Di Đồng
 • Lưu Dịch Quân
 • Lưu Dịch Sướng
 • Lưu Diệp
 • Lưu Đông Thấm
 • Lưu Giao Tâm
 • Lưu Hán Cường
 • Lưu Học Nghĩa
 • Lưu Khải Uy
 • Lưu Kiếm Vũ
 • Lưu Miểu Lân
 • Lưu Nhuận Nam
 • Lưu Phượng Bân
 • Lưu Tề Khải
 • Lưu Uy
 • Lưu Úy Sâm
 • Lưu Vỹ
 • Lưu Diệu Văn
 • Lưu Vũ
 • Lý Chính Lâm
 • Lý Côn
 • Lý Dịch Phong
 • Lý Diệc Hàng
 • Lý Diệu Cảnh
 • Lý Đức Hâm
 • Lý Gia Minh
 • Lý Hào
 • Lý Hân Trạch
 • Lý Hiện
 • Lý Hoan
 • Lý Hoành Nghị
 • Lý Kiến Nghĩa
 • Lý Kiện Nhân
 • Lý Lộ Kỳ
 • Lý Minh
 • Lý Minh Tuấn
 • Lý Nãi Văn
 • Lý Ngang
 • Lý Quang Phục
 • Lý Quốc Hào
 • Lý Thần
 • Lý Tiểu Long
 • Lý Trạch
 • Lý Trì Đình
 • Lý Tuấn Dật
 • Lý Tuấn Thần
 • Lý Xuyên
 • Lưu Vũ Ninh
 • Lý Minh Đức

M[sửa | sửa mã nguồn]

 • Mã Đông Chấn
 • Mã Khả
 • Mã Quốc Minh
 • Mã Thiên Vũ
 • Mã Thiếu Hoa
 • Mã Thụy Trạch
 • Mã Gia Kỳ
 • Mao Phương Viên
 • Mao Tử Tuấn
 • Mễ Nhiệt
 • Miêu Hạo Quân

N[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngao Thụy Bằng
 • Ngao Tử Dật
 • Nghiêm Vũ Hào
 • Ngô Cương
 • Ngô Đình Diệp
 • Ngô Hâm Tôn
 • Ngô Kỳ Long
 • Ngô Lỗi
 • Ngô Lợi Hoa
 • Ngô Tôn
 • Ngô Ý Thao
 • Ngôn Kiệt
 • Ngụy Bỉnh Hoa
 • Ngụy Chí Cường
 • Ngụy Đại Huân
 • Ngụy Nguy
 • Ngụy Triết Minh
 • Nguyễn Kinh Thiên
 • Nguyễn Thánh Văn
 • Nghiêm Hạo Tường
 • Nhậm Dận Tùng
 • Nhậm Đạt Hoa
 • Nhậm Gia Luân
 • Nhâm Ngôn Khải
 • Nhâm Trọng
 • Ngô Tuấn Đình

Ô[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ôn Thăng Hào

P[sửa | sửa mã nguồn]

 • Phác Thước
 • Phạm Minh
 • Phan Hựu Thành
 • Phan Lộc Vũ
 • Phó Già
 • Phó Phương Tuấn
 • Phùng Mính Kinh
 • Phương Gia Dực

Q[sửa | sửa mã nguồn]

 • Quá Tề Minh
 • Quách Gia Nặc
 • Quách Hạo Quân
 • Quách Hiểu Đông
 • Quách Thừa
 • Quách Tuấn Thần
 • Quách Tử Du
 • Quách Vân Kỳ
 • Quan Á Quân
 • Quan Trí Bân

S[sửa | sửa mã nguồn]

 • Sư Minh Trạch

T[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tiêu Chiến
 • Tạ Đình Phong
 • Tào Cao Ba
 • Tào Khả Phàm
 • Tào Tuấn Tường
 • Tào Vệ Vũ
 • Tăng Thuấn Hy
 • Tần Hạo
 • Tần Tiêu Hiền
 • Tần Thiên Vũ
 • Tần Tuấn Kiệt
 • Tân Vân Lai
 • Thành Long
 • Thành Nghị
 • Thần Diệc Nho
 • Thân Kỳ
 • Thích Tích
 • Thiệu Vĩ Đồng
 • Thịnh Nhất Luân
 • Thôi Bằng
 • Thôi Chung
 • Thư Á Tín
 • Thường Hoa Sâm
 • Tiễn Đại Tuấn
 • Tiễn Vịnh Thần
 • Tiết Hạo Văn
 • Tiêu Thuận Nghiêu
 • Tôn Trạch Nguyên
 • Tiêu Binh
 • Tỉnh Bách Nhiên
 • Tôn Giao Long
 • Tôn Nghệ Châu
 • Tôn Nghị
 • Tôn Thiểu Cường
 • Tống Hám Hoàn
 • Tống Uy Long
 • Tống Văn Tác
 • Tống Á Hiên
 • Trầm Hiểu Hải
 • Trần chỉ Quốc
 • Trần Cẩm Hồng
 • Trần Dục Đồng
 • Trần Đạo Minh
 • Trần Hách
 • Trần Hiểu
 • Trần Học Đông
 • Trần Kiến Bân
 • Trần Mục Trì
 • Trần Quan Hồng
 • Trần Quán Hy
 • Trần Tinh Húc
 • Trần Tĩnh Khả
 • Trần Tổ Minh
 • Trần Triết Viễn
 • Trần Tư Hãn
 • Trần Vỹ Đình
 • Triệu Anh Bác
 • Triệu Dịch Khâm
 • Triệu Đông Trạch
 • Trình Hiểu Tuấn
 • Trịnh Nghiệp Thành
 • Trịnh Nguyên Sướng
 • Trình Tinh Nguyên
 • Trịnh Y Kiện
 • Trương Bác Vũ
 • Trương Bân Bân
 • Trương Hách
 • Trương Hải Phong
 • Trương Hạo Duy
 • Trương Hưng Triết
 • Trương Minh Ân
 • Trương Nghệ Hưng
 • Trương Ngạo Nguyệt
 • Trương Quốc Vinh
 • Trương Tân Thành
 • Trương Thiên Dương
 • Trương Trác Nam
 • Trương Trác Văn
 • Trương Trí Lâm
 • Trương Tư Phàm
 • Trương Vân Long
 • Trương Vệ Kiện
 • Trương Xuân Trọng
 • Trương Chân Nguyên
 • Tu Khánh
 • Tùy Danh Dương
 • Từ Chính Khê
 • Từ Hàm
 • Từ Khải Hâm
 • Từ Khai Sính
 • Tử Kiếm
 • Tưởng Long

V[sửa | sửa mã nguồn]

 • Viên Hạo
 • Viên Tuyền
 • Vu Ba
 • Vu Mông Lung
 • Vương An Vũ
 • Vương Diệc Phàm
 • Vương Diệu Khánh
 • Vương Đông
 • Vương Giai Ngọc
 • Vương Hạ
 • Vương Hạc Đệ
 • Vương Hạo Ca
 • Vương Hạo Hiên
 • Vương Hâm
 • Vương Khải
 • Vương Kính Tùng
 • Vương Lịch Hâm
 • Vương Nguyên
 • Vương Nhất Bác
 • Vương Nhất Triết
 • Vương Quan Bành
 • Vương Tấn
 • Vương Thụy Xương
 • Vương Tuấn Khải
 • Vương Vũ Tranh
 • Vương Xuân Nguyên

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]