chưa bao giờ mẹ kể lyrics

verse

Kể kể từ lúc còn thơ bé

Bạn đang xem: chưa bao giờ mẹ kể lyrics

Ever since I was a kid

Mẹ luôn luôn che chở chở che

Mother always comforts and shelters

Và ánh nhìn chứa chấp chan bao điều, nhiều nơm nớp lắng

And eyes reflecting many things, many worries

verse

Con của u tiếp tục tinh lớn

Your child has grown up

Mẹ của con cái càng già nua hơn

My sweet mother grows older

Giọng trình bày êm ấm ko khi nào lời nói than thở vãn

That comforting voice never once lamenting

verse

Giấu diếm con cái bao điều

Hiding from bầm many things

Mẹ dối trá con cái thiệt nhiều

Mother told bầm many lies

Để gánh vác bao cam chịu đựng chẳng ai thấu hiểu

To bear the burdens no one tried đồ sộ understand

verse

Giấu khát khao đời mình

Hiding her own desire

Vờ ước ham muốn như vô hình

It's as if her wishes are invisible

Dành toàn bộ mang đến mái ấm gia đình, lặng lặng câm nín

Saving them all for family, silently

chorus

Mẹ là có một không hai bên trên đời

Mother is the only one in this world

Mẹ tiếp tục quá vất vả rồi

Mother has endured ví many hardship

Người quả cảm ấn tượng là u, u ơi

The bravest person is mother, oh mother

Giờ con cái rộng lớn tinh rồi

Now I have grown up

Và con cái tiếp tục nên người

And I will become a good person

Thành người đảm bảo chất lượng bên trên đời u kiêu hãnh sớm thôi

So I'll soon become a great person you'll be proud of

chorus

Mẹ yêu thương ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi, nài chớ nơm nớp nha u ơi

Oh Mother, please don't worry

Mẹ yêu thương ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi, u chỉ được niềm hạnh phúc thôi

Oh, mother, you'll only get happiness

verse

Kể kể từ lúc còn thơ bé

Ever since I was a kid

Mẹ luôn luôn che chở chở che

Mother always comforts and shelters

Và ánh nhìn chứa chấp chan bao điều, nhiều nơm nớp lắng

And eyes reflecting many things, many worries

Con của u tiếp tục tinh lớn

Your child has grown up

Mẹ của con cái càng già nua hơn

My sweet mother grows older

Giọng trình bày êm ấm ko khi nào lời nói than thở vãn

That comforting voice never once lamenting

verse

Giấu diếm con cái bao điều

Hiding from bầm many things

Mẹ dối trá con cái thiệt nhiều

Mother told bầm many lies

Để gánh vác bao cam chịu đựng, chẳng ai thấu hiểu

To bear the burdens no one tried đồ sộ understand

Xem thêm: kem đánh răng làm trắng răng

Giấu khát khao đời mình

Hiding her own desire

Vờ ước ham muốn như vô hình

It's as if her wishes are invisible

Tất cả mang đến mái ấm gia đình lặng lặng câm nín

Saving them all for family, silently

chorus

Mẹ là có một không hai bên trên đời

Mother is the only one in this world

Mẹ tiếp tục quá vất vả rồi

Mother has endured ví many hardship

Người quả cảm ấn tượng là u, u ơi

The bravest person is mother, oh mother

Giờ con cái rộng lớn tinh rồi

Now I have grown up

Và con cái tiếp tục nên người

And I will become a good person

Thành người đảm bảo chất lượng bên trên đời

A good person in this life

Mẹ kiêu hãnh sớm thôi

Soon Mother will be proud

chorus

Mẹ yêu thương ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi, nài chớ nơm nớp nha u ơi

Oh Mother, please don't worry

Mẹ yêu thương ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi, u chỉ được niềm hạnh phúc thôi

Oh, mother, you'll only get happiness

bridge

Mẹ là có một không hai bên trên đời

Mother is the only one in this world

Mẹ tiếp tục quá vất vả rồi

Mother has endured ví many hardship

Người quả cảm ấn tượng là u, u ơi

The bravest person is mother, oh mother

Giờ con cái rộng lớn tinh rồi

Now I have grown up

Và con cái tiếp tục nên người

And I will become a good person

Thành người đảm bảo chất lượng bên trên đời, u kiêu hãnh sớm thôi

So I'll soon become a great person you'll be proud of

chorus

Mẹ là có một không hai bên trên đời

Mother is the only one in this world

Mẹ tiếp tục quá vất vả rồi

Mother has endured ví many hardship

Người quả cảm ấn tượng là u, u ơi

The bravest person is mother, oh mother

Giờ con cái rộng lớn tinh rồi

Now I have grown up

Và con cái tiếp tục nên người

And I will become a good person

Thành người đảm bảo chất lượng bên trên đời, u kiêu hãnh sớm thôi

So I'll soon become a great person you'll be proud of

chorus

Mẹ yêu thương ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi hãy thỏa sức tự tin lên u ơi

Oh Mother, have more confidence

Mẹ yêu thương ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Mẹ ơi-ơi-ơi-ơi-ơi

Oh Mother

Xem thêm: hát về cây lúa hôm nay

Mẹ ơi, u chỉ được niềm hạnh phúc thôi

Oh, mother, you'll only get happiness

Writer(s): Khoachau Dang