các trường đại học khối c00

Khối C00 bao hàm 3 môn thi: Văn, Lịch sửĐịa lí. Dưới đấy là điểm chuẩn chỉnh những ngành và ngôi trường khối C00:

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp ý môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7810103 Quản trị công ty phượt và lữ hành D01, C00, C20, D78, XDHB 0
2 Đại Học Đà Lạt 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14, C19, C20, XDHB 0
3 Đại Học Đà Lạt 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15, C20, XDHB 0
4 Đại Học Đà Lạt 7310608 Đông phương học D01, D96, C00, D78, XDHB 0
5 Đại Học Đà Lạt 7760101 Công tác xã hội D01, C00, D78, C14, XDHB 0
6 Đại Học Đà Lạt 7310601 Quốc tế học D01, C00, C20, D78, XDHB 0
7 Đại Học Đà Lạt 7310630 nước Việt Nam học C00, D14, D15, D78, XDHB 0
8 Đại Học Đà Lạt 7310301 Xã hội học D01, C00, D78, C14, XDHB 0
9 Đại Học Đà Lạt 7229010 Lịch sử C00, D14, C19, D78, XDHB 0
10 Đại Học Đà Lạt 7229010 Lịch sử C00, D14, C19, D78 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 98
  • »