các bài hát trong bts

Trong sự nghiệp của tớ, BTS sở hữu quá nhiều phiên bản hit nhằm đời. Mới phía trên, Rolling Stone vẫn xếp thứ hạng 10 phiên bản hit hoặc nhất của tập thể nhóm nhạc toàn thế giới này.