bệnh viện nhi đức hải phòng

Khoa Khám căn bệnh yêu thương cầu

2/6/2017 8:42:00 AM

Bạn đang xem: bệnh viện nhi đức hải phòng

Khoa được tạo hình từ thời điểm ngày 01/06/2011 thời hạn này khoa mang tên là khoa nhà giam căn bệnh và chữa trị theo đuổi đòi hỏi.

Khoa Sơ sinh

2/6/2017 8:41:00 AM

Trưởng khoa: Bác sĩ chuyên nghiệp I Lê Thị Minh Luyến

Khoa Răng hàm mặt mày - Mắt

2/6/2017 8:41:00 AM

Khoa RHM –Mắt bao hàm 2 chuyên nghiệp là Ck Răng hàm mặt mày và chuyên nghiệp đôi mắt.

Khoa Khám bệnh

2/6/2017 8:41:00 AM

Khoa được tạo hình tức thì từ thời điểm ngày đầu xây dựng cơ sở y tế.Thời gian trá này đơn giản là nhà giam căn bệnh nội khoa.

Khoa Tai mũi họng

2/6/2017 8:40:00 AM

Khi căn bệnh viên được trở thành lập(1977) lúc đầu đơn giản chống nhà giam tai-mũi-họng, người bệnh ở chữa trị cộng đồng với y khoa ngoại.

Xem thêm: khách sạn nam cường nam định

Khoa Nội tổng hợp

Khoa Nội tổng hợp

2/6/2017 8:39:00 AM

Khoa Thận - Máu - Nội tiết đem đưa ra quyết định xây dựng từ thời điểm tháng 9/2014 ( chi phí thân thiết là khoa Tim Mạch)

Khoa Tiêu hóa

2/6/2017 8:38:00 AM

Năm 1977, Lúc cơ sở y tế lao vào hoạt động và sinh hoạt một vài người bệnh căn bệnh hấp thụ được chữa trị bên trên khoa A, khoa B tùy từng giai đoạn.

Khoa Hô hấp

2/6/2017 8:37:00 AM

Khoa Hô Hấp được hình xây dựng từ thời điểm tháng 9 năm 1977 khi đầu là khoa nhi A bao gồm 3 đơn nguyên vẹn A1, A2 và sơ sinh

Xem thêm: thịt trâu xào lá lốt

Khoa Tim mạch lồng ngực

2/6/2017 8:37:00 AM

Khoa Tim mạch- Lồng ngực đem đưa ra quyết định xây dựng kể từ 03/6/2013 tuy nhiên khoa đầu tiên cút vô hoạt động và sinh hoạt từ thời điểm ngày 28/9/2013