bài thơ ong và bướm

Bài thơ Ong và bướm

Con bướm trắng
Lượn vườn hồng
Gặp con cái ong
Đang cất cánh vội
Bướm ngay lập tức gọi
Rủ cút chơi
Ong trả lời:
– Tôi còn bận
Mẹ tôi dặn:
Việc ko xong
Đi đùa rong
Mẹ ko mến.

Bạn đang xem: bài thơ ong và bướm

Xem thêm: bệnh viện bưu điện hà nội

Tác giả: Nhược Thủy

Hình hình ảnh Bài thơ ong và bướm
Con bướm white, Lượn vườn hồng, Gặp con cái ong, Đang cất cánh hấp tấp, Bướm ngay lập tức gọi, Rủ cút chơi
Hình hình ảnh Bài thơ ong và bướm (Nhược Thủy)
Hình hình ảnh Bài thơ ong và bướm (Nhược Thủy)
Con bướm trắng
Con bướm trắng