117 câu chuyện về bác

Chủ trương, quyết sách mới

Bạn đang xem: 117 câu chuyện về bác

Sớm đi vào dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cung cấp bách, trung tâm về phú thông

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi triệu tập góp vốn đầu tư, sớm đi vào dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cung cấp bách, trung tâm về giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, lối thuỷ trong nước, lối sản phẩm ko liên kết những địa hạt, vùng và chống, quốc tế.

Tăng cường sự chỉ huy của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cung cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc nước ta, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai nghiêm trang mái ấm trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, kháng lãng phí; coi đó là trách nhiệm trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ huy, vận hành.

Xem thêm: hình ảnh ung thư vòm họng giai đoạn đầu

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website